Fløytern

Floeytern-stor

Fløyter’n

Startpunkt: 154 moh.
Høyeste punkt: 696 moh.
Laveste punkt: 154 moh.
Lengde: 44,6 km
Vanskelighetsgrad: svært krevende

Dette er traseen til Fløyterrittet. Dette er en svært krevende løype med både asfalt, grus og terreng. Løypa har utgangspunkt på Dokka stasjon. Herfra sykler du vestover i Storgata til du kommer til Dokka bru. Rett før denne tar du inn til høyre i Torpavegen. Denne følger du til Brovold, og så videre nordover mot grustaket, over grustaket og videre gjennom boligfeltet og inn på Lillehammervegen. Denne følger du 700 meter oppover, da tar du av på en grusveg/terreng mot venstre. Kjør her til du til du kommer inn på en grusveg mot Brudalen. Da tar du denne opp på Lillehammervegen igjen, og følger denne 2,2 km før du tar av på grusveg mot høyre (merket Fløyterrittet), så skarpt til høyre igjen inn på en gammel skogsbilveg. Du følger denne til et grustak, sykler gjennom grustaket og følger merking til Fløyterrittet. Dette fører deg etter hvert opp på Østsinniåsen gjennom ulikt terreng.

Her er det både grusveg, sti, terreng og myr. Løypa er godt merket. Etter å ha gjennomført en tur i terrenget kommer du inn på Østsinnilinna. Her tar du til høyre, etter 400 meter tar du inn på en grusveg til venstre. Her kommer du etter hvert inn på skogsbilveg/terreng før du kommer ut i Østsinnivegen/Puffen. Her tar du til høyre mot Dokka igjen. Så kommer du inn på Østsinnilinna, tar denne til høyre og sykler 1,1 km før du tar av skogsbilveg til venstre. Her følger du skilting i ulikt terreng til du kommer inn på Nybakktåjet og tar deg videre ned mot Dokka. Ved Østsinni Kirke tar du stien ned Gard’gutua, ut i Østsinnilinna og inn i Trollskogen.

Du kommer ut i Landmovegen og følger denne ned mot Storgata og tilbake til stasjonen.