Landsbytråkk

Landsbyen-soerLandsbyen sør
Løypa har utgangspunkt på Dokka Stasjon. Herfra sykler man søroverJevnakerveien, krysser riksveg 33 og Dokkaelva over Kolbjørnshusbrua….

Les mer

VestaasenDokkafløy rundt
Løypa har utgangspunkt på Spåtind Sport Hotel. Herfra sykler du nordvestover motOppsjøn. Her tar du til høyre mot Holsbru….

Les mer

VestaasenVeståsen
Utgangspunktet for denne turen er Dokka Stasjon. Du følger Jevnakerveien overriksvei 33 og Kolbjørnshusbrua til du kommer til Kverndalskroken….

Les mer

FlubergrundenFlubergrunden
Med utgangspunkt på Dokka stasjon tar du deg ut på gang– og sykkelveien langs riksvei33. Ved enden av gang– og sykkelveien følger du Gamlevegen…

Les mer

HovedrundenHovedrunden
Løypa har sitt utgangspunkt ved Torpa Barne– og Ungdomsskole. Herfra sykler dunordvestover mot skilt til Grønvold Sag og Mølle. Ta til venstre he…

Les mer

Vest-Torpa-rundtVest-Torpa Rundt
Løypa har utgangspunktet sitt ved Torpa Barne– og Ungdomsskole. Herfrasykler du nordvestover mot skilt til Grønvold Sag– og Mølle….

Les mer

LandsaasrundenLandåsrunden
Løypa har utgangspunkt ved Dokka stasjon. Her følger du Storgata ut av sentrumog inn på gang– og sykkelveg på riksveg 33 mot Odnes….

Les mer

VestsiderundenVestsiderunden
Denne sykkelløypa har utgangspunkt ved Dokka stasjon. Her sykler du inn iStorgata og vestover over Dokkabrua mot riksveg 33. Rett før riksvegen tar …

Les mer

Landsbyen-NordLandsbyen Nord
Denne sykkelløypa har utgangspunkt ved Dokka stasjon. Herfra sykler du motBergfossenteret og opp Engerhaugveien. Ta til høyre i Skogvegen og inn i M…

Les mer

FloeyternFløyter’n
Dette er traseen til Fløyterrittet. Dette er en svært krevende løype med både asfalt,grus og terreng. Løypa har utgangspunkt på Dokka stasjon….

Les mer