Jakt og fiske

Jakt

Nordre Land kommune har mange muligheter for jakt. Store skogs– og fjellområder har et rikt dyreliv og det tilbys jakt på både elg, hjort, rådyr, bukk, skogsfugl og hare. Elg- og hjortejakten administreres av ulike utmarkslag og Statsskog på Lillehammer. Denne jakten blir stort sett bortsatt ved loddtrekning etter grunnpris- og kilopris-systemet. Storviltjakt utøves gjerne av faste jaktlag, men enkelte jaktfelt annonseres årlig i avisen. Småviltjakten foregår i hele kommunen. Noen få områder er private, noen har restriksjoner i forhold til antall jaktkort for besøkende, mens andre har ingen begrensninger på hvem som kan benytte området.

Du kan jakte på blant annet storfugl, orrfugl, jerpe, bekkasin, rudge, hare og rype. Jaktkort kan kjøpes på sportsbutikker, og på utsalgssteder i de områdene det er aktuelt å jakte på. På denne linken finner du informasjon om de aktuelle jaktområdene. Du finner informasjon om priser og muligheter ved å klikke på det området du ønsker å jakte i http://www.jaktfiske-oppland.no/Nordre-Land/jakt/NLand-jakt.html eller http://www.torpa-fjellstyre.org/

 

Fiske

Nordre Land kommune byr på et eldorado for fiskeinteresserte. Det er mange steder å fiske – Randsfjorden, store og små vann i åser og fjell, og i elver og bekker. I Synnfjellet kan du fiske etter ørret, sik og røye, og det fiskes med stang fra land. Fiskekort kan kjøpes i lokale dagligvarebutikker og serveringssteder, samt i sportsbutikkene på Dokka. I Dokka/Etna kan du fiske etter ørret, abbor, sik og gjedde. I dette området er det tillatt å fiske med stang eller håndsnøre. Fiskekort kjøpes på G-sport, Dokka eller i selvbetjeningskasser ved Brurud og Kolbjørnshusbrua.

I Øst Torpa kan du fiske etter ørret, sik og abbor. I noen få vann kan det fiskes med garn fra båt, ellers fiskes det med stang fra land. Fiskekort til dette området får du i Bito kiosk i Øst-Torpa. I Akksjøområdet kan du fiske etter ørret, abbor, sik og røye. Det fiskes med stang eller håndsnøre fra land. Fiskekort til dette området får du kjøpt i bomkasse ved Mæhlum og på G-Sport Dokka.

Nordre Land Jeger og Fiskeforening administrerer også flere fiskeområder. Her kan du fiske etter ørret, karuss og abbor. Fiskekort selges i de aktuelle områdene i bomkasser ved innfartsveiene. Nordre Land JFF har tilrettelagte fiskeplasser for bevegelseshemmede ved Laen og Damtjern.

Du kan også kjøpe fiskekort til flere av områdene via SMS eller hos www.inatur.no. Dette er det opplyst om på innfartsveiene til fiskeplassene, og på oppslagstaveler i de aktuelle områdene.Du finner også mer informasjon i Fiskeguide for Gjøvikregionen. Denne kan du finne på følgende link: http://www.gjovik.com/no/Fiske/