Tilskudd til «Vedlikeholdskampanje» i Landsbyen Dokka

Av Ingrid Bondlid den

Bolystprosjektet Ekte Landsbyliv jobber bl.a. med en VITALISERING AV LANDSBYEN.

I den sammenheng er målene å:

  • Bidra til positiv sentrumsutvikling og mer aktive forretningsdrivende

  • Motvirke  negative effekter av økende netthandel og handelslekkasje

  • Motivere lokalbefolkningen, næringslivet og kommunen til å handle lokalt
  • Jobbe for å få hytteeiere og tilreisende til å handle mer i Landsbyen

Nylig gjennomførte vi en intervjurunde med gårdeiere og forretningsdrivende

der vi fikk mange innspill. Alle synes å være godt fornøyde med de mange

arrangementene i Landsbyen, og mange trekker frem god service og god

fagkunnskap som er fortrinn vi har i Landsbyen. Det er fremover meget viktig

at vi skaper gode holdninger til å handle lokalt, og at vi alle er med å aktivt

”framsnakke” Landsbyen.

Konkrete tiltak i sommer/høst basert på tilbakemeldingerer:

  • Vedlikeholdskampanje (utvendig bygninger/fasade/fortau)

– inntil kr. 5000,- i tilskudd.

Enkelt søknadsskjema er utarbeidet (se under).

Ubyråkratisk og fortløpende behandling.

Gjelder i sentrum og div. vedlikehold (maling), fysiske forbedringstiltak, forskjønning…

  • Bedre kvalitet og omfang grønne planter og blomster

  • Økt fokus på bedre utstillingsvinduer og eksponering av varer

  • Innkjøp av landsbyhuker m.m. til bruk under arrangementer

Utover høst og vinter samt nestesommer planlegges gjennomført flere mer

langsiktige tiltak. Mer informasjon kommer utover høsten.

Engasjer deg og bli med på å skape en

”attraktiv handelslandsby for aktive landsbyfolk!”

 

ScreenHunter_02 Jul. 02 07.59

 

Utskriftsformat SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLDSKAMPANJE I LANDSBYEN