Referat fra Landsbyråd

Av Ingrid Bondlid den

LandsbyrådLandsbyrådet 6. november hadde hovedtema handelsutvikling.

Se PowerPoint for presentasjon: Landsbyråd 6. november 2013

I tillegg hadde Landsbyen Ringebu et inspirerende foredrag. I Ringebu har man handel med særpreg og spesialbutikker.

Kvelden ble avsluttet med en gruppeoppgave:

Hva kan vi gjøre for å få en positiv handelsutvikling i Landsbyen Dokka?

Forslagene som kom inn blir oversendt prosjektgruppa for: Aktiv handelslandsby.

Takk til ca. 30 engasjerte som bidro til gode innspill.