Næringsutvikling

618x287_naeringsutvikling_framed__0x000000_62

Næringsarealer og ledige lokaler

I Landsbyen Dokka er det god tilgang til regulerte områder for næring/industri. Kommunen er behjelpelig med å finne aktuelle arealer til forskjellig virksomhet, samt gi råd i forbindelse med planlegging og utbygging.

Etablererhjelp og bedriftsutvikling

Du kan få god hjelp på veien til egen bedrift eller til å videreutvikle eksisterende virksomhet. De som jobber med næringsutvikling mer enn gjerne bidrar til nye arbeidsplasser, bolyst og nyskaping i Landsbyen er:

Nordre Land kommune
Kommunen har næringsrådgiver som bistår ved etablering av ny virksomhet, eller ved tilflytting av eksisterende bedrift. Du kan få hjelp til alt fra utfylling av skjemaer for registrering til råd og veiledning for din virksomhet.

Landsbyen Næringshage
Landsbyen Næringshage AS tilbyr samlokalisering i Dokka sentrum med andre småbedrifter, og leier ut kontorer i moderne og funksjonelle lokaler. Selskapet er med i det nasjonale næringshagenettverket og gir rådgivning og veiledning ifb. etablering og drift av egen virksomhet. Det tilbys kurs og kompetansehevende tiltak og det er sterkt fokus på nettverksbygging mellom bedrifter og offentlig sektor.

For økonomisk bistand er det mulig å søke om støtte fra kommunens næringsfond

Lokale tilskuddsordninger
Andre tilskuddsordninger
Grundig informasjon om bedriftsutvikling og etablering finnes på nettet, – se her