Næringsliv

naeringsliv

De største næringene i Landsbyen Dokka (etter antall sysselsatte) er

  • offentlig tjenesteyting
  • varehandel
  • industri
  • jord- og skogbruk
  • bygg og anlegg
  • transport
  • privat tjenesteyting