Landsbyundersøkelse

Av Ingrid Bondlid den

Lysbilde1 Lysbilde2 Lysbilde3«Ekte landsbyliv» gjennomførte i 2012 en Norstat undersøkelse for å se hvilken effekt Landsbyprosjektet har.

Undersøkelsen er gjentatt i 2014 og det er meget gledelig at landsbyutviklingen bidrar positivt.