Landsbygeneralen

Av Landsbyen Dokka den

Landsbyprisen 2012 Kjell Rønningen
Mange har sett han på Landsbymarked med blomster i hatten. Kjell Rønningen er Landsbygeneralen i Landsbyen Dokka.

Han jobber som daglig leder på Torpa/Nordre Land Frivilligsentral, er svært aktiv og bidrar til mange aktivitetstilbud
for innbyggerne i kommunen. Frivilligsentralen arrangerer blant annet Livsglede for eldre, Dørstokkmila, Møteplass for Veteranvenner,
Hyggekvelder for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Internasjonal kvinnegruppe, Dugurd, Håndarbeidskafe, Internasjonal kafe og
Kartreff. Frivilligsentralen holder til på Dokka stasjon. Her er det åpent for å stikke innom, komme med ideer, melde seg som frivillig eller slå av en prat.

I tillegg til jobben på Frivilligsentralen er Kjell svært engasjert og involvert i arrangementer på Dokka. Kjell har i mange år vært med på arrangementer på Lavvotunet
på Dokka Camping. Her er han kjent som «Kjell i bua», og han har sin faste plass i billettluka.

Landsbymarked arrangeres jevnlig i Landsbyen Dokka og Rønningen organiserer, tar i mot utstillere og sørger for fint vær.
Ja, for det faktisk nesten alltid fint vær når det er Landsbymarked. Landsbymarked er gratis å være med på og det er markedsstemning og
gågate i Storgata – skikkelig Ekte Landsbyliv.
Landsbygeneral Kjell Rønningen er svært godt fornøyd med oppslutningen og gleder seg til fortsettelsen.

I 2012 fikk han Landsbyprisen. Dette er en begeistringspris som deles ut annethvert år på selveste 17. mai.
Landsbyprisen er en begeistringspris som deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppmuntring til videre
utvikling. Landsbyprisen tildeles personer som har vist engasjement, tæl, nytenkning, dyktighet, mot, styrke, samhold og begeistret
innbyggere og tilreisende i Nordre Land kommune, samt markedsført kommunen.