Landsbyråd

Av Landsbyen Dokka den

flotermonumentet

Tema: Et attraktivt sentrum.

Nordre Land kommune, Landsbylauget og Landsbyen Næringshage inviterer til Landsbyråd

5. juni kl. 18 på Bedehuset.

Landsbyrådet er åpent for alle og er en viktig referasnegruppe for prosjektet «Ekte Landsbyliv».

Dagsorden

Velkommen ved ordfører Liv Solveig Alfstad

Informasjon fra prosjektet «Ekte Landsbyliv»

«Erfaringer med grønt og bymiljø i Gjøvik kommune»

v/ Parksjef Bjørg Aarvold

«Stedsutvikling i Jevnaker» v/ ordfører Hilde Brørby Fivelsdal

Forslag til forbedring i Landsbyen Dokka v/ landskapsarkitet Hege Mikkelstuen

Gruppediskusjon; Hva kan vi gjøre i år for å gi sentrum et løft?

Det blir grilling hvis værgudene er med oss. Plan B er servering inne.

Påmelding til Ingrid Bondlid: ingrid.bondlid@nordre-land.kommune.no

Velkommen!