Landsbyråd

Av Ingrid Bondlid den

LANDSBYRÅD

 Nordre Land Kommune, Landsbylauget og Landsbyen Næringshage inviterer til Landsbyråd. Landsbyrådet er åpent for alle som ønsker å delta.

Landsbyrådet er en viktig referansegruppe, debattforum og møteplass for prosjektet Ekte Landsbyliv.

Hovedtema: Tilskuddsportalen

ScreenHunter_03 Jan. 15 12.43

Mandag 10. mars kl. 18

Auditoriet på Dokka videregående skole

Samhandling gir uttelling

Eksempler på søknader

•Informasjon fra «Ekte Landsbyliv» v/ordfører Liv Solveig Alfstad

•Kurs i bruk av Tilskuddsportalen. Kurset er beregnet på lag og foreninger i Nordre land kommune.

Landsbyråd er åpent for alle. Enkel servering og hyggelig prat hører også til.

Påmelding til ingrid.bondlid@nordre-land.kommune.no eller tlf. 994 80 260 innen 6. mars pga. plass og servering.

Velkommen!