Landsbyprisen

Av Ingrid Bondlid den

LANDSBYPRISEN

Utlysning – forslag til kandidater til Landsbyprisen

Landsbyen Næringshage, Landsbylauget og Nordre Land kommune skal dele ut Landsbyprisen for fjerde gang 17. mai 2016. Landsbyprisen tildeles personer (enkeltpersoner eller grupper) som har vist engasjement, tæl, vilje, nytenkning, dyktighet, mot, styrke samhold og begeistret innbyggere og tilreisende i Nordre Land kommune, samt markedsført kommunen. Den/de som tildeles prisen trenger ikke være bosatt i Nordre Land. Prisen skal deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppfordring til videre utvikling.

Grunngitte forslag på prisvinner(e) kan sendes til postmottak@nordre-land.kommune.no  innen 22. april 2016. 

 

 

Landsbyprisen 2016 (1)

Tidligere prisvinnere er:

2010 May Liss og Kristian Roen.

2012 Kjell Rønningen

2014 Maj Elin Storeide og Fredrik Lööf.