Styret og kontaktinfo

Styret i Landsbylauget 

Styreleder:
Åse Gjefle tlf. 90663136 aa-gjefl@online.no

Styremedlemmer:
Lene Heimdal
Knut Olav Svendsen
Ragnhild Haraldsen, Haraldsen Auto
Geir Nikolaisen, Byggmakker Skattum
Arild Solum, Europris

Varamedlem:
Kari Myrvang Stubberud, Kjelstad Bakeri Dokka

Kontaktinformasjon for Landsbylauget:

Daglig leder Tove Haug mob. 450 06 444 lauget@landsbyendokka.no

Som medlem i Landsbylauget blir du med i et viktig lokalt nettverk blant næringsdrivende i Landsbyen Dokka. Du kan delta på medlemsmøter og engasjere deg til fellesskapets beste!

Landsbylauget arbeider aktivt med å øke kundegrunnlaget gjennom aktiv markedsføring og profilering av Landsbyen Dokka som et godt allsidig handelssenter med god service hos de forretningsdrivende.

Landsbylauget har sammen med Nordre Land kommune og Landsbyen næringshage stått bak prosjektet «Ekte landsbyliv» for å gjøre Dokka til en velkjent og aktiv Landsby. Viktige tiltak for laugets medlemmer her er særlig merkevarebygging og arrangementsutvikling.

Landsbylauget gjennomfører hvert år flere populære arrangementer som trekker mye publikum og kunder til Dokka. Eksempler her er Landsbyfest, Landsbymarked i gata, julegateåpning m.m.

Ønsker du å bli medlem i Landsbylauget, eller er det noe du lurer på?
Ta kontakt.