Landsbylauget

618x287_landsbylauget3

Handel og tjenesteyting er en av de største næringene og har ført til en aktivt handelsforening som har tatt navnet Landsbylauget. Lauget gjennomfører flere arrangementer som trekker folk til Landsbyen Dokka som Landsbymarkeder, Vintermarked, Landsbyfest, julegateåpning m.m.

Vi har et allsidig og godt varehandeltilbud, et av de beste i Oppland. Dette skyldes at vi yter god service, har dyktige og kunnskapsrike medarbeidere og har gratis og nok parkering.

Aktivitetsplan

Høst 2017