Om prosjektet

jenter

Dokka – tettstedet som ikke ville bli by:

Landsbyen Dokka ble i august 2009 norges første offisielle Landsby! Dokka har ”det beste fra byen og det beste fra landet”, og trygghet, åpenhet, nærhet og trivsel settes høyt blant landsbybeboerne. Flere tettsteder i Norge er i ferd med å følge etter og blir nå landsbyer.

Dokka med sine ca. 3000 innbyggere er en aktiv handelslandsby og er et naturlig handelssenter for 12 000 – 15 000 mennesker i Land og Etnedal samt omkringliggende distrikter. Mange veifarende besøker også Landsbyen Dokka – ikke minst hyttefolket i Synnfjellområdet. Dokka vokser og utvikler seg positivt og gir i dag et godt tilbud innenfor det meste av handelsvarer, service og håndverk så vel som et allsidig kulturtilbud.

Dokka er kjent for god og personlig service og hyggelige folk. Med nærmere 200 bedrifter innen handel, service, industri, transport, håndverk og annen næringsvirksomhet får du ordnet det aller meste lokalt her i Landsbyen vår. Det er lett å finne parkeringsplasser i sentrum, – og de er gratis! Her er det ikke kø, kork og kaos.

Ekte Landsbyliv

Nordre Land kommune har sammen med samarbeidspartnerne Landsbyen næringshage og Landsbylauget startet i 2010 opp det 4-årige prosjektet som vi har kalt «Ekte Landsbyliv». Prosjektet er forankret i satsningsområdene i Nordre Land kommunes strategiske nærings- og utviklingsplan(SNU) som har visjonen ”Ekte Landsbyliv”. Ideen til et helhetlig stedsutvikling og merkevareprosjekt ble lansert på historiens første Landsbykonferanse 30.01.09.

Begrepet Landsbyen Dokka, ble lansert til OL i 1994 av Nordre Land Næringsselskap, og har særlig de siste årene blitt godt innarbeidet i vårt nærområde.  Vi ønsker nå også sterkere å fokusere på de kvaliteter og verdier som ligger i selve begrepet Landsby og Ekte Landsbyliv i forhold til bolyst og utvikling av Nordre Land og Dokka.
Innbyggertallet i Nordre Land kommune har hatt en postitiv utvikling siden prosjektet ble startet i 2010. Satsing på nærings- og samfunnsutvikling er et prioritert område for oss. Vi vil bygge arbeidet på de fortrinn vi har og jobbe for å skape bolyst og et godt omdømme for Landsbyen Dokka.

Litt om hva vi har gjort:
Dokumenter:
Annen omtale:
Kontaktperson
– Ingrid Bondlid, prosjektleder, Nordre Land kommune