Logo/profil

618x287_logo-med-dekor_framed

Det er laget en egen visuell identitet for Landsbyen Dokka (v/Designbyrået M8). Logoen bygger på de tre elementene trær, hus og vann: det er mye skog i Land, hus i tett bygningsmiljø er «byen» i Land, og til sist elva Dokka. Den visuelle identiteten inneholder flere forskjellige elementer som støtter logoen, og sier noe om varmen, energien og samholdet i Landsbyen Dokka.

Designhåndbok – viser hvordan man kan og skal bruke logo og øvrig design/dekorelementer, fargebruk og skrifttyper. Her finner du logo og maler for annonser, powerpoint, plakater og mye mer.

Sett gjerne inn Landsbylogoen sammen med din egen i annonser, hjemmesider og i brosjyrer – gjerne også på visittkort. Se løsninger i håndboka. Det er ønskelig at flest mulig bedrifter, lag og foreninger i Landsbyen benytter logo og øvrig design sammen som en del av sin egen markedsføring.

Spørsmål om bruk av logo/design – kontakt Landsbyen Næringshage eller ingrid.bondlid@nordre-land.kommune.no