Landsbyråd

Print

Landsbyrådet er organet som sikrer bred forankring og deltakelse. Alle innbyggere og andre som har interesse for landsbyutvikling inviteres og oppfordres til å delta.

Alle som vil kan delta på Landsbyråd!

Landsbyråd ble arrangert i prosjektperioden.