Skole og utdanning

skolejenter

Det er tre grunnskoler i Nordre Land: Torpa barne- og ungdomsskole i tilknytning til Elverom boligfelt, Dokka barneskole og Dokka ungdomsskole i Dokka. Skolene har gjennomgått en grundig renovering/ombygging. På Dokka Ungdomsskole ble det i februar 2006 åpnet nybygd 25-meters svømmebasseng  som brukes aktivt i skoleåret.

Dokka videregående skole har også blitt renovert i de senere år, og har både allmennfaglig og yrkesfaglige utdanningsløp. I tillegg finnes det gode videregående skoler på Gjøvik og Lillehammer.

Høyere utdanning/voksenopplæring: for de som ønsker å studere fulltid tilbyr Høgskolen på Lillehammer og Høgskolen på Gjøvik mange spennende studietilbud. Her er det også mulig å studere på deltid. I tillegg kan du ta høyere utdanning/videreutdanning ved Voksenopplæringen i kommunen, Folkeuniversitetet Innlandet avg. Land/Etnedal, Fagskolen Gjøvik, OPUS og Landsbyen Næringshage.

Grunnskole:
Torpa barne- og ungdomsskole
Dokka barneskole
Dokka ungdomsskole
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjenesten

Videregående skole:
Dokka videregående skole
Gjøvik videregående skole
Lillehammer videregående skole
Valle videregående skole

Høyere utdannelse:
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Lillehammer
Fagskolen Gjøvik
Voksenopplæringen i Nordre Land
Folkeuniversitetet Innlandet avd. Land/Etnedal
OPUS
Landsbyen Næringshage