Barn og familie

barn-og-familie

Barnehage

Barnehagene er plassert rundt i hele kommunen og tar i mot barn i alderen 0-6 år. Barnehagene er kommunalt drevet med tre enheter, som til sammen omfatter 8 barnehageshus og totalt 10 avdelinger. Åpningstid er fra kl. 06.45 til kl. 17.00, og er åpne hele året. Søknadsfristen er 1. mars for hovedopptaket ellers gjennom hele året ved behov.

Du finner mer informasjon om barnehagetilbudet her.

Andre relevante tjenester
Ergo- og fysioterapi
Helsesøsterjenesten
PPT
Psykisk helsearbeid
Skolehelsetjenesten
Svangerskap og fødsel
Tilrettelagte tjenester for barn og unge
Ungdom i Nordre Land