Jobbe og bo

618x287_Jobbe

Jobbe i kommunen

Vi har et allsidig næringsliv, og det finnes ca. 900 bedrifter/virksomheter med ca. 3000 arbeidsplasser i kommunen. I tillegg er det mange som reiser til nabokommuner på jobb. Til Søndre Land, Gjøvik og Toten er det relativt kort reisevei – likeså Lillehammer og Valdres.

Den positive utviklingen i Landsbyen Dokka har ført til at handels- og servicenæringen sysselsetter 19 % av arbeidstakerne. Etableringen av Landsbylauget (handelsstandsforeningen) i 2005 har gitt positive effekter for næringen, og de gjennomfører flere arrangementer som trekker mange besøkende til Dokka.

Nordre Land er en betydelig industrikommune med et tungt innslag av trebearbeidende industri, i særdeleshet møbelindustri, men også metall- og konfeksjonsbransjen er representert. Industrinæringen og bygg og anlegg sysselsetter 20 % av arbeidstakerne i kommunen.

En annen viktig næring for kommunen er landbruket, som sysselsetter 9 % av arbeidstakerne. Nordre Land er den sjette største jordbrukskommunen og blant de tre største kommunene innen skogbruk i Oppland (målt etter areal). Innen jordbruk finnes det flere gårder som driver økologisk. Den viktigste tilleggsnæringen er salg av hyttetomter, særlig i fjellregionen.

Innen næringsutvikling er etableringen av Landsbyen Næringshage og Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter viktig prosjekter som kan gi flere etableringer og arbeidsplasser. Landsbyen Næringshage har som mål å øke verdiskapingen lokalt og senke terskelen for nyetableringer.

Du finner mer informasjon om noen av bedriftene her.

Lenkene under viser ledige jobber i Nordre Land

Finn
Nav
Nordre Land Kommune

Avstanden til Gjøvik, Lillehammer og Fagernes gjør at landsbybeboerne har et stort arbeidsmarked med varierte jobbtilbud å velge i. Fra Landsbyen Dokka er det:

56 km til Lillehammer
41 km til Gjøvik
55 km til Fagernes

NB! Her er det ingen rushtrafikk med kø, kork og kaos….

4jobber

Finne bolig i Landsbyen

I Landsbyen Dokka har du mange valgmuligheter. Du kan bo sentralt i landsbyen, eller velge deg bosted i en av de mange trivelige grendene i kommunen.

I Nordre Land er det tomter tilgjengelig i Elveromsfeltet (Torpa) og Tonlia (Dokka). Kommunen ønsker også å legge til rette for spredt boligbygging. Kontakt boligkontoret i Nordre Land, tlf.: 61116177, hvis du ønsker mer informasjon.

Hus til salgs, se annonser hos: Finn