Besøke

618x287_besoke

Dokka – tettstedet som ikke ville bli by:

Landsbyen Dokka ble i august 2009 norges første offisielle Landsby! Dokka har ”det beste fra byen og det beste fra landet”, og trygghet, åpenhet, nærhet og trivsel settes høyt blant landsbybeboerne. Flere tettsteder i Norge er i ferd med å følge etter og blir nå landsbyer.

Dokka med sine ca. 3000 innbyggere er en aktiv handelslandsby og er et naturlig handelssenter for 12 000 – 15 000 mennesker i Land og Etnedal samt omkringliggende distrikter. Mange veifarende besøker også Landsbyen Dokka, – ikke minst hyttefolket i Synnfjellområdet. Dokka vokser og utvikler seg positivt og gir i dag et godt tilbud innenfor det meste av handelsvarer, service og håndverk så vel som et allsidig kulturtilbud.

Dokka er kjent for god og personlig service og hyggelige folk. Med nærmere 200 bedrifter innen handel, service, industri, transport, håndverk og annen næringsvirksomhet får du ordnet det aller meste lokalt her i Landsbyen vår. Det er lett å finne parkeringsplasser i sentrum, – og de er GRATIS. Her er det ikke KØ, KORK og KAOS!!

Bolystprosjektet ”Ekte Landsbyliv” startet i 2010 og er et stort samarbeidsprosjekt mellom Landsbylauget, Landsbyen Næringshage og Nordre Land kommune. Målsetningen er å skape ”bolyst og ikke boplikt” og få flere til å bosette seg i landsbyen eller i grendene rundt. Dokka skal settes på kartet og markedsføre seg tydeligere og prosjektet skal bidra til at handelsnæring og andre virksomheter utvikler seg positivt.